Beyond Wood Geen categorie Hout als bron voor transitie

Hout als bron voor transitie

Hout, het is waarschijnlijk het oudste bouwmateriaal ter wereld. Het is een veelzijdig materiaal dat al eeuwenlang wordt ingezet in vele vormen. Als geraamte voor een onderdak,  als bekleding van het huis, voor vloerdelen, voor kozijnen en deuren en zelfs voor de aankleding van ons huis.

En hoewel er inmiddels veel alternatieve materialen zijn, lijkt ook nu, in de transitie van industrieel naar klimaatneutraal bouwen, voor hout een hoofdrol weggelegd. Hout is een natuurlijke grondstof, het is hernieuwbaar en het kan, in de juiste vorm van bosbouw, een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Puur natuur en dus de meest logische keuze? Ja wellicht, maar kunnen we op een klimaat neutrale wijze voldoende hout produceren om onze houtbehoefte te voorzien? De natuur in evenwicht kan dat zelf.

Helaas zijn mens en maatschappij in de afgelopen decennia het contact met de natuur kwijtgeraakt. Ze hebben zelf het evenwicht met de natuur verstoord. Niet hernieuwbaarheid en een natuurlijke bron stonden centraal bij de productie van bouwmaterialen. Nee, economische groei, verbetering van processen en meer maken met minder budget waren lange tijd de kern van de meeste bouwprocessen. Dit terwijl kennis van natuurlijke processen een absolute voorwaarde is voor het klimaatneutraal produceren van hout en hout-gebaseerde bouwmaterialen.

Uitputting van de grondstoffen ontstaat, omdat we vandaag nog niet naar het gehele systeem kijken. Als we in staat zijn de verbinding met natuur te herstellen en elk aspect van het ecosysteem mee te laten wegen in onze productie- en bouwprocessen, dan zijn we in staat het evenwicht in de natuur terug te brengen. Zo kunnen we een overvloed van materialen en grondstoffen creëren. Met de herwaardering van hout als duurzaam bouwmateriaal is een start gemaakt met de zoektocht naar evenwicht in de productie van hernieuwbare grondstoffen. Maar om meer en betere beschikbaarheid van natuurlijke bouwmaterialen te creëren is een verdere verdieping nodig.

Duizenden planten en dieren hebben elk een eigen rol in het ecosysteem met een enorme biodiversiteit. In dat ecosysteem zorgen zij bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Biodiversiteit betekent voor de mens voedselzekerheid, een bron voor de productie van bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen.

Houtproductie en de benutting van hout zijn een belangrijk onderdeel van zo’n ecosysteem. Ook landbouw past in dit ecosysteem. Door dieper naar de uitdagingen van beide sectoren te kijken kunnen deze sectoren elkaar nieuwe oplossingen bieden voor oude problemen. De landbouw kan leverancier worden van mineralen, plantenextracten en hout als grondstoffen voor natuurlijke en hernieuwbare bouwmaterialen. Zo kan elk deel van de boom uit een gemend productiebos benut worden en kan er een nieuw ecosysteem rond bouw en landbouw worden gecreëerd. Zo leren we samen deelprocessen uit het ecosysteem begrijpen, te beheersen en aan elkaar te verbinden.

Laten we hout in de bouw en landbouw omarmen, zodat hout de bron is voor een belangrijke transitie naar een duurzame bouwwereld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post