Geen categorie Upcyclen: de tool voor transitie naar circulair bouwen

Upcyclen: de tool voor transitie naar circulair bouwen


De balans in onze natuur is verstoord. In de afgelopen jaren hebben we de natuurlijke hulpbronnen uitgeput. We hebben de aarde en oceanen ernstig vervuild. En hierdoor is de biodiversiteit ernstig verstoord geraakt. Inmiddels zijn we hier allemaal van doordrongen. Maar wie neemt nu het voortouw om dit te veranderen? Wat kunnen jij en ik zelf doen?

Slimmer gebruik maken van grondstoffen
De reststromen van snel groeiend hout worden in Nederland vooral in gezet voor het opwekken van energie in biomassacentrales. Zo geeft deze natuurlijke afvalstroom eenmalig energie. Een duurzaam hergebruik van afval als grondstof is het echter niet.  Beyond Wood kan deze natuurlijke afvalstroom inzetten om duurzame bouwmaterialen te maken. De gevelpanelen, voor 80 tot 90% gemaakt uit kort-cyclische reststromen van hout, gaan meer dan een leven lang mee en kunnen na gebruik worden hergebruikt als planten voedingsstof. Er is dus werkelijk sprake van duurzaam hergebruik van afvalstromen.

Geen impact op biodiversiteit
In de bouw wordt nog steeds intensief met hard hout gewerkt. Het hard hout in Nederland komt uit productiebossen in onder andere Zuid Amerika en Canada. In deze productiebossen wordt het evenwicht tussen houtkap en nieuwe aanplant gewaarborgd. Dat is goed. Maar het is helaas ook algemeen bekend dat productiebossen een industrieel karakter hebben. Strakke ordening en eenzijdige soortkeuze in productiebossen leiden tot een verarming van de biodiversiteit in deze bossen. Beyond Wood kan het hout uit deze bossen vervangen door een alternatief bouwmateriaal van kort-cyclische reststromen. Als we houtkap kunnen verminderen, dan kunnen oerbossen meer ruimte krijgen. Hierdoor kan het bos haar rijke leefmilieu herstellen en weer ruimte bieden aan een enorme diversiteit aan plant- en diersoorten.

Vervuiling van aarde en zee terug naar nul
Beyond Wood produceert een bouwmateriaal dat technisch en biologisch volledig recyclebaar is. Onze gevelpanelen worden aan het einde van hun levensduur verwerkt tot een plantenvoedingsstof. Zo komt een zuivere afvalstroom terug in de natuur en kunnen in dezelfde aarde met natuurlijke voedingsstoffen weer nieuwe bomen groeien. De cirkel sluiten en werken zonder afval, het kan.

CO2 vastleggen
In haar productie proces is Beyond Wood in staat om reststromen van kort-cyclisch hout om te zetten naar een levensduur bestendig bouwmateriaal. Op deze wijze wordt de CO2 uit het kort cyclisch hout gedurende deze gehele gebruiksperiode van de gevelpanelen vastgelegd en wordt de CO2-uitstoot sterk verminderd.

Wij kunnen samen de verandering zijn.  
Het lijkt er op dat de grote en werkelijk duurzame oplossingen niet van overheid gaan komen. Wij willen nu beginnen met het maken van de juiste keuzes. Daarom hebben wij een procedé ontwikkeld om van kort cyclische, houtige reststromen een duurzaam en levensduur bestendig bouwmateriaal te produceren. Een bouwmateriaal dat volledig circulair is en de start wil zijn van een duurzame bouwwereld. Wij willen dit procedé nu omzetten naar een industrieel proces. Daarvoor is een opstart-investering nodig. Ben of ken jij iemand die ons daarbij kan helpen, neem dan contact met mij op.

Wilfried Martens; Founder Beyond Wood
Reviving natural building together

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post