Geen categorie Gaan we samen de transitie naar circulair bouwen versnellen?

Gaan we samen de transitie naar circulair bouwen versnellen?


“Kijk diep in de natuur en dan zul je alles beter begrijpen.”. Deze Quote van Albert Einstein ligt dicht bij mijn motivatie om Beyond Wood op te starten. Voor onze bouwmaterialen gaan we gebruik maken van onze kennis van de natuur om een sterke verbinding tussen reststromen van hout en natuurlijke mineralen tot stand te brengen.

Maar de natuur toont ons dat een sterke verbinding niet alleen kracht en een langere houdbaarheid geeft aan materialen. Verbinding is ook een motiverende factor in een team. Verbinding door de gehele bouwketen heen zorgt er voor dat we ook werkelijk de overstap van traditionele bouwmaterialen naar biobased bouwmaterialen kunnen laten plaatsvinden.

Beyond Wood heeft voor haar bedrijfsstructuur gekozen voor een coöperatie. Niet alleen ik, als oprichter, maar alle teamleden, die een belangrijke bijdrage leveren aan de startup fase, zijn werkelijk onderdeel van de coöperatie. Dat is een bewuste keuze. Wij geloven dat Beyond Wood door de productie van hernieuwbare plaatmaterialen, een aanjager is in de transitie naar een duurzaam bouw- en constructie proces. Ook hier is de natuur onze leidende inspiratiebron. Wie goed kijkt, ziet dat in de natuur delen vaak leidt tot vermeerderen. Dat geldt ook voor kennis en ervaring in Beyond Wood. En dat merken we ook telkens opnieuw in onze samenwerking.

Een werkelijke transformatie in de bouw vraagt meer dan een sterk team. Om binnen de bouw werkelijk invulling te geven aan de circulaire economie is vertrouwen en verbinding tussen alle schakels een noodzaak. Kijk naar de natuur. Wie werkelijk kijkt naar alle factoren die het zaadje helpen om uit te groeien tot een gezonde, vruchtdragende boom ziet ook dat wij deze transformatie samen met alle schakels in de keten moeten doen.

Wij planten nu een zaadje, maar door de verbinding aan te gaan met financiers, architecten, opdrachtgevers en aannemers kunnen wij ons product optimaliseren om zo werkelijk invulling te geven aan de wensen en eisen van de keten. Die verbinding kan tot uiting komen in partnerships met processpecialisten en machinebouwers met wie wij samen ons productieproces te optimaliseren. Of met de verwerkers en leveranciers van reststromen om zo samen van een restproduct weer een waardevol ingrediënt te maken.

Kiezen voor verbinding is ook open staan voor andere manier van samenwerken, investeren of betalen. Bijvoorbeeld door als aannemer te investeren in certificaten van Beyond Wood, met de wetenschap dat Beyond Wood de waarde daarvan kan en wil uitkeren in biobased gevelpanelen.  

Als we samen ‘diep in de natuur kijken’, dan vinden we altijd een partnership die past bij onze gezamenlijke ambitie om de transitie naar duurzaam bouwen werkelijk te starten. Wil jij samen met Beyond Wood deze beweging in gang zetten en aanjagen, neem dan contact met me op.

Wilfried Martens, Founder Beyond Wood
Reviving natural building together

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post