Beyond Wood

Beyond Wood is een productiebedrijf (B2B), dat is opgericht om laagwaardige reststromen van hout op te waarderen naar hoogwaardige bouwmaterialen en plaatmaterialen. In dit proces gaat het hout een natuurlijke, sterke binding aan met plantenvoedingsstoffen.  Zo ontstaat een bouwmateriaal dat aan het eind van het gebruik weer om te zetten is naar plantenvoedingsstoffen. Zo hebben ze niet alleen een restwaarde, ze zijn werkelijk circulair. Beyond Wood gelooft dat niks uit de natuur verloren hoeft te gaan.

Biobased bouwen brengt balans terug in de natuur

De balans in natuur en klimaat is verstoord. De huidige productie van bouwmaterialen speelt hier een grote rol in. Omdat de bouw een grootverbruikers is van primaire niet hernieuwbare grondstoffen als aardolie en ijzer, putten we onze aarde uit. Door het intensieve gebruik van hardhout worden oerbossen gekapt, dit heeft en negatieve invloed op de CO₂ balans. Productiebossen brengen herstel in de CO₂ balans maar verarmen de biodiversiteit. Daarnaast zijn de bestaande bouwmaterialen na gebruik niet of nauwelijks herbruikbaar en belanden ze vaak op de vuilstort. Dat moet anders!

Beyond Wood bewijst dat het anders kan

De bouwmaterialen van Beyond Wood worden geproduceerd uit hernieuwbare reststromen van snelgroeiend hout en plantenvoedingsstoffen. Nieuwe bronnen zijn niet nodig, Beyond Wood kiest voor up-cycling. Door te kiezen voor reststromen wordt houtkap voor de bouw vermindert en krijgen oerbossen meer ruimte. Zo krijgt de aarde de kans om de biodiversiteit te herstellen. Door de langere levensduur van de panelen wordt CO₂ uit hout ook langer vastgelegd dan in normaal hout.

Upcycling in plaats van afval

De gevelpanelen van Beyond Wood zijn aan het einde van de levenscylcus opnieuw in te zetten als grondstof voor nieuwe producten. Door te kiezen voor biologische recycling kan het plaatmateriaal van Beyond Wood worden ingezet als langzaam werkende plantenvoeding.

De plaatmaterialen passen naadloos in de meest gebruikte bouw- en constructieprocessen. Onze gevelplaten zijn geschikt voor gebruik in traditionele bouw, maar ook in prefab en houtskelet bouw. Ze zijn snel een eenvoudig te monteren én demonteren. De plaatmaterialen zijn hernieuwbaar, losmaakbaar en passen in een circulair bouwproces.

Reviving natural building together

Voor Beyond Wood is de natuur een bron van kennis. Deze kennis is de basis voor het produceren van hernieuwbare, duurzame bouwmaterialen. Hiervoor gebruiken wij natuur-zuivere reststromen van hout. Zo weten we zeker dat we onze natuurlijke hulpbronnen niet uit putten. Door de inzet van plantenvoedingsstoffen in het productieproces, dat afgeleid is van biochemische processen uit de natuur, versterken en verlengen wij de eigenschappen van kort-cyclisch hout. Dankzij dit proces behoudt ons plaatmateriaal de typerende, sterke eigenschappen van hout.

De materialen van Beyond Wood passen in een circulaire economie