Beyond Wood Geen categorie Zeven generaties die ons helpen om circulair te denken

Zeven generaties die ons helpen om circulair te denken

We zijn aanbeland in een grootschalige transitie, waarvan we veel kunnen leren van het gedachtengoed van de Haudenosaunee. Dit is een native American volk, dat gelooft dat wij de aarde in bruikleen hebben. Bij elke maatschappelijke beslissing denken zij zeven generaties vooruit. Welk effect heeft onze beslissing op de zeven generaties na ons? De omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie is een voorbeeld van een transitie waarbij wij zelf ook steeds meer rekening moeten houden met de generaties na ons.

De ambitie van Nederland is om in 2030 vijftig procent circulair te zijn en in 2050 honderd procent. Als we zien dat onze huidige economie voor slechts acht procent circulair is. En dat het recyclen van producten nog te vaak downcycling is, moeten we ons realiseren dat er nog veel te doen is.

Dit betekent dat er voor veel producten en productieprocessen aanpassingen gedaan moeten worden. Zo ook in de verfindustrie. Als we weten dat per jaar tien miljoen kilogram verf verbrand wordt, geeft dat heel duidelijk de noodzaak aan tot aanpassing. Daarnaast komt geverfd hout ook in de verbrandingscentrales terecht. Het vrijkomen van schadelijke gassen bij de verbranding van het hout en het verlies.

Minder primaire grondstoffen

Om de circulariteit in de verf te verbeteren moeten we het gebruik van primaire grondstoffen verminderen. Tegelijkertijd moeten we het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en het hergebruik van grondstoffen verhogen. Hierbij moeten we streven naar een betere kwaliteit verf, die langer zijn functie kan uitvoeren. Zo is er minder verf nodig. Dit leidt tot een lager verbruik van verf en dus een lager gebruik van primaire grondstoffen.


Inmiddels zijn er diverse verven op de markt, die al voor een groot deel biobased zijn. Biobased wil zeggen dat de gebruikte grondstoffen in de verf hernieuwbaar zijn en steeds opnieuw beschikbaar komen uit natuurlijke processen. Door het gebruik van deze biobased grondstoffen wordt de aarde niet uitgeput. De toevoeging van biobased grondstoffen helpt dus mee aan het realiseren van een circulaire economie.

Hergebruik

Een andere mogelijkheid om gebruik van primaire grondstoffen terug te dringen, die nu nog niet wordt benut, is grondstoffen herwinnen uit reststromen van de bouw of uit andere producten. Door de huidige producten in de markt te analyseren en te onderzoeken kunnen mogelijk uit reststromen van onze huidige producten grondstoffen gemaakt worden. Deze kunnen ingezet worden voor de productie van een nieuwe generatie verf.


Een trend die ook een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het circulaire bouwproces is het produceren van bouwmaterialen, die minder of geen verf nodig hebben voor bescherming en onderhoud. De materialen in de bouw gaan de komende jaren veranderen. Door gebruik van technologieën die biobased en circulair zijn en producten opleveren die weinig onderhoud nodig hebben, kunnen diverse stappen met elkaar geïntegreerd worden. Als we samen aan dit soort oplossingen werken, kunnen we een economie opzetten die biobased en circulair is en mét een verantwoordelijkheid naar volgende generaties.

Laten we vooral samen het gedachtengoed van de Haudenosaunee volgen. En ook bewust gaan nadenken hoe we een zeven generaties-filosofie kunnen integreren in onze wereld van bouwen en schilderen. Immers, ook wij hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen en de zeven generaties daarna.

Denkt u mee?


Related Post